Flajeri .

reklama na dohvat ruke

Izrada flajera

Flajer je jednostrana ili obostrana reklama za Vaš proizvod, uslugu ili firmu. Mogu biti deo kampanje ali podjednako mogu biti i samostalna kampanja nekog proizvoda ili usluga. Flajeri su zajedno sa brošurama, pamfletima i posterima odlični oblici komunikacije sa potencijalnim kupcima, za ljude koji žele da se promovišu. Kao vid marketinga flajer je danas nezamenjljiv za brz kontakt sa ljudima jer se najčesće deli iz ruke u ruku ili u sanduče potencijalne mušterije. Flajeri su jeftini za proizvodnju i veoma su efikasan oblik direktnog marketinga.

Flajeri su veoma efikasan oblik
direktnog marketinga

Stay link connected
Flajeri ili letci predstavljaju jedan od najstarijeg vida reklamiranja i oglašavanja od kada postoji marketing. Ubacuju se u sandučiće, šalju poštom, dele na ulici, u lokalima, tržnim centrima, kafićima, klubovima itd. Flajeri se koriste gotovo za sve tipove reklamiranja, bilo da je reklamna poruka usluga koju pružate, proizvod koji prodajete, najava nekog događaja, koncerta, žurke ili nekog dešavanja. Lepo osmišljen i kvalitetno urađen flajer retko kada bude bačen ili izgubljen i ljudi ga lako daju prijateljima kao preporuku ili sačuvaju.


Naši radovi

kreativna grafička rešenja

Izrada flajera

Izrada flajera

Dizajn flajera

Izrada flajera